Klachtenformulier


We zullen uw klacht in behandeling nemen en binnen 5  werkdagen met u bespreken hoe de procedure verder gaat.

Voornaam:
Achternaam: *
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-Mail: *
Uw klacht: *
 


Niet tevreden?
Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens een behandeling of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Wij waarderen het als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan worden gezocht naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na een gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen.

Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:

1. Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Voor klachten die betrekking hebben op de huisartsenpraktijk kunt u altijd terecht bij de huisarts. Deze is medisch eindverantwoordelijke en waardeert het als u de klacht met hem of haar bespreekt. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. Het is ook mogelijk dat, wanneer u een vervelende ervaring heeft gehad met een andere medewerker dan uw huisarts, u direct dit met de persoon in kwestie bespreekt. Eventueel kan uw huisarts hierbij als bemiddelaar aanwezig zijn. U kunt de praktijk bellen voor een afspraak of ons klachtenformulier invullen. In het tweede geval wordt er contact met u opgenomen.

2. Indienen van de klacht kan bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

3. Overige mogelijkheden
Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met een klacht over uw huisarts, zoals het Medisch Tuchtcollege.

Advies en bijstand bij Adviespunt Zorgbelang
Als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken, kan het Adviespunt Zorgbelang u helpen. U krijgt informatie over uw rechten en plichten, hulp bij het schrijven van uw brief en wordt eventueel vergezeld tijdens het gesprek met uw huisarts.
Dit adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. In Gelderland bevindt het Adviespunt Zorgbelang zich in Arnhem.