H.J. De Nooijer


De huisarts is er voor al uw vragen en problemen op het gebied van uw gezondheid. Hij kan u zelf behandelen of doorverwijzen naar een specialist.

Er zijn 3 huisartsen in de praktijk werkzaam:

De heer H.J. de Nooyer
Mevrouw M.M. Roganovic
De heer R.D.A. ter Braak


M.M. Roganovic en R.D.A. ter Braak werken als HIDHA (huisarts in dienst van huisarts) in de praktijk.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vinden wij het belangrijk dat u het volgende weet: Gemiddeld duurt een afspraak 10 a 15 minuten. Als u meerdere vragen heeft, met meerdere personen komt, een langer gesprek wilt of een kleine chirurgische ingreep moet ondergaan, heeft u waarschijnlijk meer tijd nodig. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dit dan met de assistente. Meer tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden. Belt u de assistente tijdig (minimaal 2 uur voor de afspraak) wanneer een afspraak niet door kan gaan, dan kunnen wij op dit tijdstip een nieuwe afspraak inplannen.Wanneer u de afspraak niet tijdig (minimaal twee uur van te voren) afbelt of niet verschijnt op uw afspraak is het mogelijk dat wij u hiervoor een nota sturen. Deze wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Huisbezoek

Mocht u niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. U kunt tussen 08.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De visites worden meestal 's middags afgelegd. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk te komen.

Spoed

Voor eerste hulp, zoals bij open wonden of ongevallen, verbrandingen, kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst.

De assistentes

Wendy Wolsink, Mirella Klein Gunnewiek, Serina Rengelink en Anne Klein Gunnewiek zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij  geschoold is in triage, het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft ook een beroepsgeheim.Voor het maken van een afspraak zal zij u enkele vragen stellen om vast te stellen welke actie ondernomen moet worden. De assistente verricht een aantal medische handelingen. U kunt met haar een afspraak maken voor: bloeddrukmeten, het maken van een ECG (hartfilmpje) injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, EHBO en wondverzorging, zwangerschapstesten, urine onderzoek op blaasontsteking, allergie test (skinprik)

De praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner Marga Schoppers is er speciaal voor mensen met Diabetes en Astma/COPD. Zij begeleidt, geeft advies en controleert u regelmatig. Ook kan zijn wanneer de huisarts dit noodzakelijk acht, bij andere taken ingezet worden. De praktijkondersteuner is speciaal voor haar functie opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden. U kunt bij haar terecht voor: diabetes, astma / COPD, stoppen met roken, leefstijladviezen, in en voorlichting omtrent allergieën.
De praktijkondersteuner Tom Buysse werkt elke dinsdag als  POH GGZ: hij ondersteunt de huisartsen in de zorg aan mensen met lichte en milde psychologische klachten van diverse aard.

 

Reizigersvaccinaties

Gaat u  binnenkort op vakantie, kunt u bij Marga  terecht voor  reizigersvaccinaties. Via www.reisprik.nl kunt u hiervoor met haar een afspraak maken.

Huisartsenpost/ Spoedpost

Buiten de openingstijden van de praktijk is de huisartsenpost bereikbaar voor spoedgevallen.
Spoedgevallen : medische hulp die niet tot de volgende werkdag kan wachten.

Telefoonnummer 0900- 5009000

www.huisartsenzorgoostachterhoek.nl

Privacy

De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts.)

Uitwisseling medicatiegegevens

Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw medicatiegegevens bekend zijn bij de arts die u medicijnen voorschrijft, of bij de apotheker die u de medicijnen verstrekt. Om te voorkomen dat u de verkeerde, te veel, of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt de huisartsenpraktijk digitaal medicatiegegevens uit met een aantal andere instellingen.
Onze huisartenpraktijk wisselt deze informatie onder meer uit met ziekenhuizen, andere apotheken en de huisartsenpost. Heeft u bezwaren of vragen over het uitwisselen van gegevens, of het inzien van uw dossier? De medewerkers zullen actief vragen of u deel wilt nemen aan het LSP, als u meer wilt weten kunt u dit vinden op de site: www.ikgeeftoestemming.nl, of een folder ophalen in de praktijk.
 

Formulieren en briefjes

De huisartsen worden geconfronteerd met een toename aan formulieren om in te vullen, naast hun dagelijkse werkzaamheden. U moet hierbij denken aan briefjes voor verzekeringsmaatschappijen, belastingdiens, machtigingen en aanvragen voor informatie. Hier worden voortaan mogelijk kosten aan verbonden. U wordt hierover geinformeerd.