TRIPLE DYNAMIXS ACHTERHOEK


Triple Dynamixs Preventie & Coaching


Optimale en duurzame inzetbaarheid door gezond worden en gezond blijven.
Als Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum Oost Gelre streven we naar een optimale dienstverlening met een hoge kwaliteit. Fysiotherapiepraktijk Oost Gelre wil hiermee ook voorzien in de behoefte en zorgvraag vanuit het bedrijfsleven in de regio Oost Gelre is onze Fysiotherapiepraktijk een samenwerking is aangegaan met Triple Dynamixs Preventie & Coaching.
Het uitgangspunt van Triple Dynamixs Preventie & Coaching is een gedeelde verantwoordelijkheid: Als werkgever bent u alert op een zo veilig en ergonomisch mogelijk ingerichte werkomgeving. De medewerker is verantwoordelijk voor de werkhouding, correct gebruik van ergonomische hulpmiddelen & omstandigheden, veiligheidsgedrag en gezond gedrag. Wij ondersteunen en stimuleren uw
medewerker, vanuit deze eigen rol en verantwoordelijkheid, om bijdrage te leveren aan de eigen fysieke gezondheid en leefstijl.
Hoe houdt u uw medewerkers op een gezonde manier optimaal en duurzaam inzetbaar?
Triple Dynamixs Preventie & Coaching brengt zowel bedrijven en organisaties, als ook de medewerkers in beweging om actief betrokken te zijn en te blijven bij gezondheid.
Wij helpen uw medewerker, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, rol en mogelijkheden om een optimale bijdrage te leveren aan de eigen gezondheid: Herstel en het voorkomen van lichamelijke klachten. Triple Dynamixs Preventie & Coaching levert daarvoor opleidingen en Topzorg op het gebied van Fysieke Belasting & Vitaliteit op maat. Met een individuele en groepsgewijze Coaching on the Job, faciliteert Triple Dynamixs Preventie & Coaching in meetbare en zichtbare gedragsverandering.
In het geval van werkhervatting, helpen wij uw medewerker en uw leidinggevende met praktische handvatten voor een overzichtelijke en heldere opbouw in werktaken. Onze aanpak is gericht op optimale inzetbaarheid en mogelijkheden: Dat wat wel kan. Voor een optimale inzetbaarheid, ook op de langere termijn, is borging van het geleerde esentieel. Triple Dynamixs Preventie & Coaching helpt en ondersteunt u, indien gewenst, bij de invulling van uw verzuim-/gezondheidsbeleid met oplossingsgericht gezondheidsmanagement.
Het lijkt een open deur. Een veel voorkomende en terechte vraag is: ‘Zie ik, als bedrijf, het geleerde terug in de dagelijkse praktijk?' Met de helderheid, functionele toepasbaarheid en borging van Triple Dynamixs Preventie & Coaching wel. Wie kan het beter uitleggen dan onze klanten en hun medewerkers? Hun tevredenheid is onze waarde!
Gezonde & Vitale medewerkers is in ieders belang. Wanneer mogen wij met u van gedachten wisselen over uw perspectief voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers?

Triple Dynamixs:
Onderscheidend in Helderheid, Functionele toepasbaarheid en Borging!


Dowload hier onze brochure

Contact


Triple Dynamixs Preventie & Coaching
Postbus 153 - 9750 AD Haren
Tel: 050 5350287
info@tripledynamixs.nl
www.tripledynamixs.nl