Tarieven


Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) heeft voordelen. Wij zullen uw huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wij eerst samen met u vaststellen of u bij onze fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Wanneer u begeleid wilt worden door onze fysiotherapeut, kunt u direct aan de slag. Immers, hoe sneller u begeleid wordt, hoe sneller u herstelt.

Bent u goed verzekerd?

Fysiotherapie in de basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De inhoud van dit pakket is wettelijk vastgelegd. Fysiotherapie wordt soms vergoed vanuit de basisverzekering:

Volwassenen

Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bekijk de lijst met deze aandoeningen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2016 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.
Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed wanneer deze medisch noodzakelijk zijn.
Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.
Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Welke alternatieven zijn er voor uw huidige polis?
Ga naar www.kiesbeter.nl

 

Algemene voorwaarden

Contracten 2017

Voor het jaar 2016 zijn wij contracten aangegaan met de meeste zorgverzekeraars. In alle gevallen is het raadzaam om in uw polis na te kijken of bij uw zorgverzekeraar na te vragen in hoeverre fysiotherapie vergoed wordt. Behandelingen die niet rechtstreeks voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u gedeclareerd volgens onderstaande tarievenlijst:

Omschrijving

Tarief

Zitting fysiotherapie 29,75
Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling 41,75
Zitting fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag 35,75
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50,25
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag uitbehandeling 62,25
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. inrichtingstoeslag 56,25
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 46,68
Intake en onderzoek na verwijzing 36,28
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling 48,28
Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichtingstoeslag 42,28
Lange zitting  39,75
Lange zitting incl. toeslag uitbehandeling 51,75
Lange zitting incl. inrichtingstoeslag 45,75
Zitting oedeemtherapie 39,75
Zitting oedeemtherapie incl. toeslag uitbehandeling 51,75
Zitting oedeemtherapie incl. inrichtingstoeslag 45,75
Zitting bekkenfysiotherapie 39,75
Zitting bekkenfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling 51,75
Telefonische zitting 10,00
Beschermende hulpmiddelen op aanvraag  
Podologische zooltjes op aanvraag  
Niet nagekomen afspraak 29,75