Samenwerking


Samenwerken aan een lang, gezond & vitaal leven in Oost Gelre


Dit is de titel waaronder de initiatiefnemers van het nieuwe Gezondheidscentrum Oost Gelre willen werken. Uitnodigend en inspirerend voorwaarden scheppen voor een goede samenwerking tussen de Huisartsen, de Fysiotherapie, de Logopedie, de Apotheek, de Diëtetiek, Beter Horen, Menzis, Instituut voor vaatonderzoek Vascucheck en andere zorgverleners die zich in de toekomst nog gaan aansluiten.

De initiatiefnemers zien dat de problematiek rond de zorg ons de komende 20 jaar gaat inhalen. Vergrijzing, chronisch zieken, problemen met diabetes, hart- & vaatproblematiek, vitaliteit- en fysieke problemen zullen toenemen. De zorg lijkt daardoor bijna onbetaalbaar te worden. Om daartegen het hoofd te bieden hebben de initiatiefnemers zich ten doel gesteld duurzame & toekomstvaste zorg aan te bieden en zich ook vooral te richten op preventie en vitaliteit van de cliënten met als gevolg gezondheidswinst en welbevinden. Preventie, service, nazorg en samenwerking worden daarom de speerpunten van het nieuwe Gezondheidscentrum Oost Gelre voor de komende jaren.