Longrevalidatie


Wat is COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD heeft men vooral last van chronische benauwdheid/kortademigheid, chronisch (continu) hoesten, het welbekende rokerskuchje en overmatige slijmproductie.

De ziekte COPD kan niet genezen worden. De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering. De ernst van de ziekte wordt onderverdeeld in 4 GOLD-stadia. Deze indeling is gebaseerd op de longfunctie metingen en ziet er als volgt uit:

GOLD 1: Mild COPD
GOLD 2: Matig COPD
GOLD 3: Ernstig COPD
GOLD 4: Zeer ernstig COPD


Waarom is bewegen voor mensen met COPD belangrijk?

Wanneer u COPD heeft, kan het u moeite kosten om handelingen te verrichten die voorheen heel gewoon voor u waren. Vermoeiende activiteiten zult u liever minder of helemaal niet verrichten. Hierdoor kan uw conditie sterk achteruitgaan, met als gevolg dat u nog sneller klachten krijgt bij lichamelijke inspanning. Voldoende lichamelijke beweging doorbreekt deze negatieve spiraal en zorgt ervoor dat u langer in staat bent uw gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren.
Wat kunt u tijdens de begeleiding verwachten?

Iedere begeleiding begint met een kennismaking. Op deze manier krijgt de fysiotherapeut een indruk van uw individuele doelen, conditie en spierkracht. Aan de hand van alle verzamelde gegevens kan er een trainingsschema worden opgesteld. Met dit schema wordt er 2 tot 3 keer in de week getraind. Aanvankelijk start u onder individuele begeleiding om vertrouwd te raken met het schema en de apparatuur. Later zal er indien mogelijk in een groep getraind worden. Het totale trainingstraject heeft een duur van ongeveer 20 weken. Samen met u maken we een plan om het behaalde resultaat te behouden na het afsluiten van de trainingen.

Aanmelding

Zowel uw huisarts, longarts als longverpleegkundige kunnen u het advies geven over te gaan op lichamelijke training en u hiervoor verwijzen naar de fysiotherapeut. Daarnaast is de fysiotherapeut vanaf 1 januari 2006 voor iedereen direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijsbriefje meer nodig heeft voor een fysiotherapeutische behandeling. Echter zal de fysiotherapeut dan wel genoodzaakt zijn om contact op te nemen met uw behandelend arts voor de uitwisseling van de nodige gegevens.

Vergoedingen

Zie de tarievenlijst voor de kosten voor de individuele begeleiding en de groepstrainingen.
Zorgverzekeraar Menzis geeft mensen die COPD GOLD 1 of 2, hebben de gelegenheid om vanuit hun aanvullende verzekering deel te nemen aan de groepstrainingen. Onze praktijk heeft hiervoor een speciaal contract en daarmee zijn wij uniek in Lichtenvoorde en omgeving. Hierbij geldt een volledige vergoeding bij ExtraVerzorgd 2, 3 of 4. Mensen die onder de categorie GOLD 3 of 4 vallen hebben recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit houdt in dat men de eerste negen behandelingen zelf dient te betalen of uit een aanvullende verzekering, daarna wordt begeleiding vergoedt uit de basisverzekering.

Indien u verzekerd bent bij een van de overige zorgverzekeraars dient u zelf uw polisvoorwaarden te controleren.