Bekkenfysiotherapie


Bekkenfysiotherapie is een geregistreerd specialisme binnen de fysiotherapie.
Bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik, bekken en bekkenbodem gebied bij mannen en vrouwen.

De bekkenbodemspieren  bevinden zich aan de onderzijde van het bekken en spelen een belangrijke rol bij plassen, ontlasten en seksualiteit. Tevens ondersteunt de bekkenbodem de buikorganen zoals blaas, darmen en prostaat. De bekkenbodemspieren spelen ook een belangrijke rol bij het stabiliseren van de lage rug en bekken.
De bekkenbodemspieren moet op de juiste momenten aanspannen en loslaten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen. Niet iedereen voelt deze spieren en heeft bewuste controle over deze spieren. In dit ingewikkeld proces kan makkelijk iets fout gaan met klachten in dit gebied tot gevolg.

Verschillende klachten:

• Ongewild verlies van urine- en/of ontlasting
• Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
• Steeds terugkerende urineweginfecties
• Problemen bij de toiletgang
• Verzakking van blaas, baarmoeder of darmen
• Pijn in de onderbuik, rond de anus of in de geslachtsdelen
• Pijn bij gemeenschap
• Lage rugklachten en bekkenpijn
• Begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied.

De bekkenfysiotherapeutische behandeling

Bij de eerste afspraak wordt uw situatie in kaart gebracht. Uw situatie wordt vanuit diverse invalshoeken bekeken. Er zal onder andere gekeken worden of er tijdens het bewegen problemen zijn, hoe het plassen en ontlasten gaat en of er problemen zijn met seksualiteit.
Tijdens de tweede afspraak wordt een lichamelijk onderzoek gedaan van rug en bekken. Dit wordt gevolgd door een specifiek bekkenbodemonderzoek middels palpatie (voelen).

Na de intake en het onderzoek stelt de bekkenfysiotherapeut samen met u een behandelplan op wat is aangepast aan uw klachten, wensen en verwachtingen. Dit wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De bekkenfysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel.
De behandeling begint met uitleg over het ontstaan of instand houden van uw klacht, waardoor u inzicht en advies krijgt in hoe u ook zelf de klacht kunt helpen verminderen. Daarnaast worden er diverse vormen van oefentherapie gebruikt om de spieren, gewrichten, kapsels en banden beter met elkaar te laten functioneren. Met eventuele massage technieken of lichte gewrichtsmanipulaties kan de fysiotherapeut de spieren soepeler maken en de gewrichten beter laten functioneren. Ook kan hiervoor apparatuur (fysiotechniek) worden gebruikt.
Vergoeding door uw zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor fysiotherapie.
Indien er sprake is van urineverlies worden de eerste negen behandelingen binnen de basisverzekering vergoedt. Dit heeft wel invloed op uw verplicht eigen risico.

Opleiding bekkenfysiotherapeut

Madelon Smans-Kaal heeft na de opleiding fysiotherapie de Masteropleiding bekkenfysiotherapie en kinderbekkenfysiotherapie gevolgd aan de S.O.M.T. (Stichting Opleidingen Musculosketale Therapie)

Vanuit de praktijk neemt Madelon Smans-Kaal deel aan de maandelijkse patiëntenbesprekingen in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. De  bekkenfysiotherapeutische zorg wordt door deze multidisciplinaire overleggen gewaarborgd.


Bekijk hier de folder!

/imageupload/files/drieluikbekken4.pdf