Go Plus

Plus wat extra aandacht


Wat is het: drie kwartier tot een uur in de week een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten in een gymzaal.
Go Plus is net als Go Kids een sport- en spelmoment waarbij plezier in bewegen voorop staat. Naast het creëren
van plezier in het bewegen, worden de activiteiten op maat aangeboden en wordt er kennis gemaakt met
verschillende takken van sport, zoals: balspelen, gymnastiek, vrijetijdsspellen of racketspelen. Binnen deze
activiteiten zal er aandacht worden besteed aan diverse thema’s. Bijvoorbeeld: (zelf)vertrouwen, grenzen, hulp
vragen en samenwerken. Door te bewegen in een kleine groep en door bezig te zijn met verschillende thema’s
zal er ruimte ontstaan voor groei in de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind.

Het doel binnen Go Plus is om kinderen, die geen aansluiting kunnen vinden bij reguliere verenigingen, te laten
bewegen in een kleine groep. Plezierbeleving staat in deze beweeggroep centraal.
Daarnaast zijn subdoelen van deze Go Plus:
- Zelfvertrouwen vergroten in verschillende bewegingssituaties,
- Verminderen van angst en faalangst in bewegingssituaties,
- Het verkrijgen van een reëel zelfbeeld door de leerling (zelfcompetentie),
- Eventuele motorische achterstanden verkleinen.

Voor wie: Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar (ontwikkelingsniveau 7 jaar of ouder), die wat extra aandacht en
begeleiding nodig hebben. Dit kan zijn omdat ze niet mee komen met leeftijdsgenootjes, bewegen spannend vinden,
altijd als laatste worden gekozen en/of snel boos worden.

Bij onderstaande redenen kan het voor kinderen prettiger zijn om in kleine groepen te bewegen.
- Kinderen die vaak als laatste worden gekozen
- Kinderen met Autisme of AD(H)D
- Kinderen die geen aansluiting kunnen vinden bij een reguliere vereniging
- Kinderen die sociaal terughoudend zijn
- Kinderen die onzeker of angstig zijn
- Kinderen die snel boos worden of snel afgeleid zijn
- Kinderen die baat hebben bij structuur en veiligheid
- Kinderen die samenwerken of omgaan met regels nog moeilijk vinden

Groepsgrootte: maximaal 7 kinderen per groep.

Enkele voorwaarden voor deelname:
- Leeftijd tussen 7 en 12 jaar
- Ontwikkelingsleeftijd minimaal 7 jaar
- Basis-bewegingsvaardigheden kunnen uitvoeren (vangen, springen, rennen, gooien etc)
- Deel kunnen nemen in een kleine groep van maximaal 7 personen.

Sluiten deze voorwaarden niet helemaal aan? Kijk dan eens bij Go Max voor de mogelijkheden.

Waar: in de Hamalandhal.

Wanneer: op donderdag middag van 15.00 tot 15.45/16.00 uur. Start datum is donderdag 11 januari 2018!
Bij genoeg aanmeldingen, gaan we starten!

Tarief: € 29,95 euro per maand.
DE DEFINITIEVE START-DATA VAN 11 JANUARI 2018 IS NOG ONDER VOORBEHOUD.


 
 

Aanmelden voor een proefles of lidmaatschap bij Go Plus

Let op: je bent pas definitief aangemeld als je een bevestiging hebt ontvangen.


Naam *
Geslacht * Man
Vrouw
Geboortedatum *
School en groep *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Bijzonderheden
Doel
Proefles of lid worden *
Dag voorkeur *
Vraag of opmerking