Go Max

Maximale aandacht


“Heb je moeite met het aangeven van grenzen? Wil je graag leren om je spanning/agressie te reguleren?
Zoek je naar individuele begeleiding? Of lukt het samenwerking in de klas, tijdens voetbal en thuis niet?”

Bekijk dan eens de mogelijkheid: psychomotorische therapie.


Psychomotorische therapie (PMT):
Psychomotorische therapie (PMT) is bedoeld voor kinderen en jongeren (5-16jaar) met
verschillende problemen in hun dagelijks leven. Voorbeelden hiervan zijn: snel boos worden,
moeilijk voor zichzelf opkomen of moeite met hebben met samenwerken /communiceren.

Bij de PMT ben je bezig met bewegen en je lichamelijke ervaringen. We doen verschillende
activiteiten die lijken op activiteiten van de gymles. Bij PMT gaat het er dan niet om hoe goed
je in een spel bent, maar wat je tijdens de activiteit ervaart. Je bent bijvoorbeeld bezig met de
dingen die je moeilijk vindt. Door dit te bespreken met de therapeut kun je leren hoe je iets
anders kunt aan pakken of hoe je je ergens mee om kunt te gaan.

Bewegen wordt dus ingezet als middel om je te helpen. Voorbeelden hiervan zijn: samen
voetballen om te herkennen wanneer je boos wordt, ontspanningsoefeningen aanleren om
in sommige situaties rustiger te worden, of leren samenwerken door een parcours te bouwen
in de zaal. Via deze manier leren kinderen inzicht te krijgen in hetgeen waar zij last van hebben
en zullen we proberen samen deze last te verminderen.

Gedragsverandering en het verminderen van de last in het dagelijks leven is het doel van deze therapie.

Voorbeelddoelen zijn:
- Leren omgaan met angst
- Leren omgaan met je impulsiviteit (ADHD) of met je boosheid
- Grenzen leren aangeven
- Stress en spanning reguleren
- Vergroten zelfvertrouwen
- Verbetering communicatie
- Leren samenwerken en omgaan met regels

Waar: veelal in een gymzaal (Hamalandhal).
Een zwembad of binnen het Gezondheidcentrum Oost gelre is in overleg ook mogelijk.

Wanneer: maandag tot en met vrijdag. Een sessie duurt circa 45 minuten.

Werkwijze: Allereerst zal er een kort kennismakingsgesprek plaatsvinden. Deze is geheel gratis.
Vervolgens zal er, indien gewenst, een intake plaatsvinden. In dit gesprek maken we echt kennis
met elkaar en bespreken we de eventuele diagnose en de hulpvraag. Aan de hand van dit gesprek
bekijken we of er een behandelingstraject wordt gestart. Ook bepalen we de doelstelling en
spreken het aantal sessies af. Na deze sessies evalueren we de behandeling en
vorderingen met betrekking tot de afgesproken doelstellingen in een evaluatie gesprek.

Tarieven psychomotorische therapie:
O Kennismaking (15 minuten): gratis
O Intake 45 minuten: €35,-
O PMT individueel: €59.95 per sessie
O PMT groep: €32.50 p.p. per sessie
O Eindevaluatiegesprek €35,-

Financiële ondersteuningsmogelijkheden:
Deze zijn verkrijgbaar via PGB of zorgverzekering (aanvullende verzekering / alternatieve
behandelingswijze). Informeer bij je zorgverzekeraar of deze hiervoor afspraken heeft
gemaakt met de NVPMT/FVB. U kunt ook kijken op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.Aanmelden of contact opnemen?
Dit kan via: http://www.ghc-oostgelre.nl/fysiotherapie/bravo-2-0/ 
 
Aanmelden voor een begeleidings- of behandelingsmoment van Go Max

Let op: je bent pas definitief aangemeld als je een bevestiging hebt ontvangen.


Naam *
Geslacht * Man
Vrouw
Geboortedatum *
E-mailadres *
Bijzonderheden
Doel *
Vraag of opmerking