Sport, spel en begeleiding


Ik ben Marliek Hummelink en sinds mei 2016 werkzaam als Psychomotorisch therapeut / Bewegingsagoog
bij Gezondheidscentrum Oost Gelre te Lichtenvoorde. Tijdens mijn HBO studie aan de Hogeschool
Windesheim te Zwolle heb ik gemerkt dat mijn passie voornamelijk ligt bij het begeleiden en behandelen van kinderen door middel van bewegen.

Als psychomotorisch therapeut/bewegingsagoog zal ik binnen BRAVO 2.0 mogelijkheden bieden om kinderen
tussen de 7 en 12 jaar meer te laten bewegen en zal tegelijkertijd sport en spel als middel inzetten om de
cognitieve, motorische en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen stimuleren.

De programma’s die ik aanbied binnen BRAVO 2.0:
- Go Kids: een naschools sport- en spelmoment voor kinderen van groep 4 t/m 7 van de basisschool om
bewegen te stimuleren.

- Go Plus: een sport en spel moment voor kinderen (7 tm 12 jaar) die geen aansluiting kunnen vinden bij reguliere verenigingen.
Er wordt bewogen in een kleine groep waarin de activiteiten op maat worden aangeboden.

- Go Max: door middel van bewegingsagogie, psychomotorische therapie of persoonlijke begeleiding kan dit
programma kinderen de maximale aandacht bieden die zij nodig hebben.