Bewegen voor ouderen


Wat is het: de beweegtuin stimuleert senioren om regelmatig op ongedwongen manier en met plezier te bewegen. Oefeningen laten zich direct vertalen naar het beter functioneren in het dagelijks leven en laten ouderen zelfverzekerder voelen in hun algemeen dagelijks handelen. Het sociale karakter speelt hier een belangrijke rol. Bewegen in groepsverband motiveert en stimuleert andere om ook meer te bewegen. Binnen de fysieke mogelijkheden van ouderen valt veel winst te behalen.
De beweegtuin heeft ook een preventieve en revaliderende functie, het voorkomen van immobiliteit en het herstellen van lichamelijke ongemakken.

Ons doel: Ouderen mobieler te laten worden en te blijven, het zelfvertrouwen te laten groeien voor hun dagelijks handelen om zo van het leven te genieten.

Voor wie: 65+ ers

Maximale deelname: 10 personen per groep

Wanneer: op basis van inschrijving